გოზალიშვილი, შალვა.

1905-1907 წლების რევოლუცია და იროდიონ ევდოშვილი. / ავტ. შალვა გოზალიშვილი ; რედაქტორი ს. ხუციშვილი. - თბილისი.: მეცნიერება, 1956. - 204 გვ.


მხატვრული ლიტერატურა

ისტორიული მწერლობა ბიოგრაფია

8 / გ-62