პო, ედგარ.

17 მოთხრობა. / ავტ. ედგარ პო ; ინგლისურიდან თარგმნა, ბოლოსიტყვა და შენიშვნები დაურთო ზაურ კილაძემ ; რედაქტორი გ. ჭუმბურიძე. - თბილისი.: საბჭოთა საქართველო, 1982. - 240 გვ.


მხატვრული ლიტერატურა

პროზა

8 / პ-47