ჯაფიაშვილი, ცირა

IT-პროექტების მენეჯმენტი. ლექციები, - თბილისი 2015 - 120 გვ.


პროექტების მართვა
მენეჯმენტი