სამთავრობო პროგრამა „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსათვის“ - თბილისი 2015 - 74 გვ.


პოლიტიკა