გერზმავა, ოთარ

სტაციონალური დაწესებულებების კლინიკის მენეჯერის მუშაობის ადმინისტრირება. სასწავლო მასალები კლინიკური მენეჯერის გადამზადების კურსის მსმენელთათვის [ავტორი: პროფ. ოთარ გერზმავა; რედაქტორი: პროფ. ლილი ლომთაძე, რეცენზენტი: პროფ. დალი კიტოვანი, გამომცემლობის რედაქტორი: მანანა სანადირაძე] - [სახელმღვანელო] - თბილისი, 2018 - 244 გვ.: ცხ.

სტაციონალური დაწესებულება კლინიკური მენეჯერის ადმინისტრირება

612.6 / გ-35