მეზვრიშვილი, ლია

ეკონომიკური სოციოლოგია (ეკონომიკა და საზოგადოება) / ავტ.: ლია მეზვრიშვილი. ; სერიის რედაქტორი მარინე ჩიტაშვილი. - თბილისი. : მეცნიერება, 2003. - 309გვ. - სოციალურ მეცნიერებათა სერია .

ეკონომიკა სოციოლოგია

33